Privacy beleid

Dit is het Privacy Statement van MadameRuiz, gevestigd Den Herd 6 5386EX Geffen. MadameRuiz respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je ermee akkoord dat MadameRuiz je gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, of om een kunstwerk te bestellen.

Miriam Groenen-Ruis is de Functionaris Gegevensbescherming van MadameRuiz. Zij is te bereiken via:
www.madameruiz.nl
art@artmadameruiz.nl
Den Herd 6 5386EX Geffen
0611126805

MadameRuiz legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en het verbeteren van onze diensten en website. Uw gegevens kunnen door MadameRuiz worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van MadameRuiz. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. MadameRuiz verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MadameRuiz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Koopgeschiedenis
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens verstrekt door Cookies/Google Analytics
 • Fotomateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via art@madameruiz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MadameRuiz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MadameRuiz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden en Cookies

MadameRuiz gebruikt cookies en Google Analytics om website en diensten te optimaliseren. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan MadameRuiz.nl te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert MadameRuiz niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
Daarnaast verstrekt MadameRuiz uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (denk aan PostNL en Mollie betalings-service en in het geval van specifiek voor u gemaakt drukwerk de uitvoerende drukkerij) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van MadameRuiz kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Het delen van portretten met of zonder verwijzing naar de opdrachtgever, online en/of offline, bijvoorbeeld voor portfolio-doeleinden, gebeurt in overeenstemming met de opdrachtgever.

Ingesloten inhoud van andere sites

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. MadameRuiz draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen en te wijzigen. Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, buiten het noodzakelijke gebruik van klantinformatie voor de belastingaangifte. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar art@madameruiz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MadameRuiz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MadameRuiz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Contactformulieren

U kunt via ons contactformulier contact met ons opzoeken, informatie aanvragen of een bestelling plaatsen. Met dit contactformulier verzamelen wij uw naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en inhoud van uw bericht zoals u dit zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze data enkel om uw bericht te kunnen beantwoorden en u een passende aanbieding te kunnen doen. U schrijft zich hiermee uitdrukkelijk niet in voor algemene e-mailmarketing. Wilt u wel op de hoogte gehouden worden van activiteiten van MadameRuiz kunt u ons volgen via onze social media kanalen of u inschrijven op de nieuwsbrief.

MadameRuiz Nieuwsbrieven

In de toekomst kunt u zich op het blog van MadameRuiz inschrijven voor onze e-mail nieuwsbrieven. Hiervoor zal uw e-mail adres verstrekt worden aan een derde partij. U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief, door de unsubscribe-link te gebruiken die in het e-mail bericht verschijnt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MadameRuiz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via art@madameruiz.nl

Google Analytics

MadameRuiz verzamelt automatisch anonieme, niet persoonsgebonden informatie over bezoekers van de site via Google Analytics. Deze informatie wordt door ons gebruikt om statistische inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze websites gebruiken, om zo onze informatie voorziening en onze website steeds weer te kunnen verbeteren. Ook voor onze nieuwsbrieven maken we gebruik van Stats. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze lezers en bezoekers.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Je hebt succesvol het volgen van je website door Google Analytics uitgeschakeld.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-januari-2021